“Türkmen Medikal”-başdan bu güne çenli

Kanadada okamak isleýänlar üçin

Ýurduň ady: Kanada
Ýerleşýän ýeri: Demirgazyk Amerika
Paýtagty: Ottawa
Meýdany: 9 milýon 984 müň 670
Ilaty: 34 milýondan gowrak
Dili: Iňlis we Fransuz dilleri
Ykdysatyýeti: Ösen ykdysadyýeti bar. Näme üçin bu döwletde okuw?: Iňlis dilini öwrenmek üçin amatly döwlet .Asuda we demokratiki döwlet .Ýokary hilli uniwersitetleri bar .Daşary ýurtlylaryň sany köp
Dowamy

Angliýada okamak isleýänlar üçin

Angliýada ýokary okuw okamak barada maglumat Ýurduň ady: Angliýa
Ýerleşýän ýeri: Günbatar-Demirgazyk Ýewropa
 Meýdany: 244 müň 820 km2
 Ilaty: 61 milýon 100 müňden gowrak (2009-njy ýylyň hasaplaryna görä)
 Paýtagty:London
 Dili: Iňlis dili
 Ykdysatyýeti: Ösen ykdysadyýeti bar. Kişi başyna düşýän ýyllyk puluň mukdary boýunça dünýäde öňki orunlarda durýar. Dowamy

Rumyniýada okamak isleýänlar üçin

Rumyniýada okuw okamak barada maglumat Ýurduň ady:Rumyniýa
Ýerleşýän ýeri:Gündogar Ýewropa
Meýdany: 238 müň 391 km2 (Ýewropanyň 7%-ni tutýar)
Ilaty: 21 milýon 500 müňden gowrak (2009-njy ýylyň hasaplaryna görä)
Paýtagty: Buharest
 Dili:Rumin dili (latyn diller toparyna girýär)
 Ykdysatyýeti:Ösüp barýan ykdysadyýeti bar.
Dowamy

Irlandiýada okamak isleýänlar üçin

Irlandiýada okuw okamak barada maglumat Ýurduň ady:
 Irlandiýa
 Ýerleşýän ýeri: Günbatar-Demirgazyk Ýewropa
 Meýdany: 81 müň 638 km2
 Ilaty: 6 milýon 300 müňden gowrak (2009-njy ýylyň hasaplaryna görä)
 Paýtagty: Dublin
 Dili: Irland we Iňlis dilleri
 Ykdysatyýeti: Ösen ykdysadyýeti bar. Kişi başyna düşýän ýyllyk puluň mukdary boýunça dünýäde öňki orunlarda durýar. Dowamy

Belgýada okamak isleýänlar üçin

Ýurduň ady: Belgiýa
Ýerleşýän ýeri:Günbatar Ýewropa
Meýdany: 30 müň 528 km2
Ilaty: 10 milýon 665 müňden gowrak (2008-njy ýyldaky çaklamalara görä)
Paýtagty: Brýussel
Dili: Fransuz dili, Golland dili we German dili
Ykdysatyýeti:Ösen ykdysadyýeti bar. Kişi başyna düşýän ýyllyk puluň mukdary boýunça dünýäde 17-nji.

Dowamy

Daniýada okamak isleýänlar üçin

College fundÝurduň ady: Daniýa
Ýerleşýän ýeri: Demirgazyk Ýewropa
Meýdany: 43 müň 98,31 km2
Ilaty: 5 milýon 519 müň 441 (2009-njy ýyldaky hasaplara görä)
Paýtagty: Kopengagen
Dili: Dança
Ykdysatyýeti: Ösen ykdysadyýeti bar. Kişi başyna düşýän ýyllyk puluň mukdary boýunça dünýäde 16-njy.
Näme üçin Daniýa? Döwlediň girdejisiniň 8%-i ylym we bilime harjanylýar. Bu hem Daniýany dünýäde girdejisiniň iň köp bölegini ylym we bilime harjaýan döwlet ornunda goýýar. Dowamy