Türkmenistanyň Demokratiýa we adam hukuklary baradaky türkmen milli instituty

DemocracyInstitut  1996 ý. 26 oktýabrynda açyldy.
Gurluşy:
* DAHMI-niň şunuň ýaly düzümi bar: Ýolbaşçylygy,
* Demokratiýanyň we adam hukuklarynyň goralyşynyň meseleleri bölümi,
* Döwleti öwreniş we halkara gatnaşyklarynyň meseleleri bölümi,
* Ynsanperwerlik hukuk meseleleri boýunça habar beriş-seljeriş merkezi,
* Adam hukuklary boýunça habarlar-maslahat beriş merkezi,
* “Demokratiýa we hukuk” žurnalynyň redaksiýasy,
* Kitaphana we Administratiw-hojalyk dolandyryşy.

* Demokratiýanyň we adam hukuklarynyň goralyşynyň meseleleri bölüminiň düzüminde üç bölümçe bar: döwletiň we jemgyýetiň demokratiýalaşmagynyň meseleleri bölümçesi,
* adam hukuklaryny üpjün ediş we goraýyş bölümçesi,
* raýatlaryň arzalaryny we ýüz tutmalaryny seljeriş bölümçesi.

* Döwleti öwreniş we halkara gatnaşyklarynyň meseleleri bölüminiň düzümine üç bölümçe girýär: döwlet organlarynyň we jemgyýetçilik birleşikleriniň işini kämilleşdiriş bölümçesi,
* hereket edýän kanunçylygy we deňeşdirme hukuk öwrenilişini seljeriş bölümçesi,
* halkara gatnaşyklary bölümçesi.

Adresi: Aşgabat ş., Alyşir Nowaýy köç., 86

Advertisements

One Response

  1. […] Türkmenistanyň Demokratiýa we adam hukuklary baradaky… […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: