Bakteriýalar iýmitlerimiziň içinde sähelçe wagtyň içinde köpelip bilýär

saltNäme üçin iýmitler duzlanyp saklanýar?
Iýmitleriň zaýalanmagyna göz bilen görüp bolmaýan kiçijik mikroorganizmler sebäp bolýar. Bakteriýalar iýmitlerimiziň içinde sähelçe wagtyň içinde köpelip bilýär.
Mysal üçin bir bakteriýa özüne amatly ýer tapan ýagdaýynda 24 sagadyň içinde bir milliona ýetip bilýär. Bu bolsa şol iýmitiň zaýalanmagyna getirýär. Bakteriýalar aşa gyzgyn ýa-da sowuk ýerlerde köpelip bilmeýär. Iýmitler doňduryjyda zaýalanman uzak wagt saklanýar. Ondan başga- da bakteriýalar şekerli, aşa duzly, spirtli, kislotaly iýmitlerde ýaşap bilmeýär.

Şulary göz öňünde tutup, adamlar arzan hem-de saglyga zyýansyz bolansoň iýmitleri duzly suwda saklamak usulyny ulanýarlar. Bu usulyň adyna “Duza ýatyrmak” hem diýýärler.

Zaman

Advertisements

One Response

  1. […] Bakteriýalar iýmitlerimiziň içinde sähelçe wagtyň… […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: