unicef – türkmençe täze kitaplar we makalalar

Turkmen-unicefHer bir çaganyň hukugy bar => Okaň
Eziziň çagalar bagy => Okaň
Kakam, Märiban kakam! => Okaň
Gulajyklar, guýrujyklar we penjejikler => Okaň
Tagamly älemgoşor => Okaň
Siz öz  çagaňyz bilen bu pursatlary ýerine ýetirib bilersiňizmi? => Okaň

Advertisements

One Response

  1. […] unicef – türkmençe täze kitaplar we makalalar […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: