Biziň saglygmyz öz elimizde

unicefUnicef Turkmenistan:
Salam dostlar!
Bizem siz ýaly ýaş oglan – gyzlar. Biziň merkezimize dürli ýaşdaky adamlar gelýärler, esasy hem ýetginjek ýaşdakylar. Biziň merkezimizde olar öz soraglaryna jogap tapýarlar, we kyn ýagdaýa düşenlerinde biz olara kömek edip peýdaly maslahatlar berýäris. Biz elmydama ýaşlara kömek etmäge taýyn. Köp ýaşlar dürli howply keseller barada habarsyzlyklary sebäpli kyn ýagdaýa düşýärler.

Eziz ýaşlar!
Şol kesellere uçramaz ýaly siz habardar bolmaly, habardar bolmak üçin bolsa siz şol keseller barada bilmeli. Şu kitapçada siz, biziň merkezimiziň işi bilen tanyşyp, hem-de öz soraglaryňyza jogap tapyp bilersiňiz!

Dowamy : Unicef Turkmenistan

Advertisements

One Response

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: