Ajy Ýowşanyň häsiyetleri

Abu Aly Ibn SinaYazyjy: Abu Aly Ibn Sina.
Ajy ÿowşanyň häsiÿetleriniň biri egin-eşikleri mör-möjeklerden goramakdyr. Ol syÿanyň reňkini üÿtgetmän saklaÿar we kagyza güÿ düşürmeÿär. Ajy yöwşan ÿüzüň reňkini durlaÿar, gözüň aşagyndaky we teniň beÿleki ÿerlerindäki gök tegmilleri aÿyrÿar. Onuň sykylyp alnan suw-şiresi kellagyry döredÿär. Ýöne men muny onuň aşgazana zyÿanly bolany üçindir diÿip pikir edÿärin. Suwa gaÿnadylan ÿowşanyň bugy gulakda agyry dörände kömek edÿär. Eger-de ÿowşany soda garyp, kentlewüge goÿsaň, ol “içki angina-da” haÿyr edÿär. Ol gulaklaryň gabadyndaky çişlere we gulak agyrysynda hem-de gulakdan iriň akanda melhem bolÿar.
web çeşmesi:  ILGEREK …… ایــل گِــرِِک , Gözyetim

Advertisements

One Response

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: