Mil­ýon­dan 1 ça­ga

Milyondan-birGer­ma­ni­ýa­da 34 ýaş­ly bir ze­nan üçem ça­ga­ny dün­ýä in­der­di. Bonn­da­ky has­sa­ha­na­nyň ber­ýän mag­lu­mat­la­ry­na gö­rä, bu ýaş­da üçem ça­ga­nyň dün­ýä in­me­gi ne­mes­ler­de iň­ňän seý­rek duş gel­ýän ha­dy­sa­dyr, ýag­ny mil­lion­dan bi­re ba­ra­bar­dyr.

Has­sa­ha­na­nyň iş­gär­le­ri Alek­sand­ra, An­to­nia, Ad­ria­na at­ly üçem­le­riň we enä­niň sag­lyk ýag­da­ýy­nyň go­wu­dy­gy ba­ra­da hem ha­bar ber­di­ler. Üçem gy­zy bo­lan enä­niň öňem al­ty we iki ýaş­la­ryn­da iki gy­zy bar.

Zaman

Advertisements

One Response

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: