Medisina we ylym (2)

Milletiň saglygy 

Maşgala dermanhanajygy her bir öŷde bolmaly

Gan toparlary

Türkmen döwlet lukmançylyk instituty

Adamlaryň saglygynyň we abadançylygynyň hatyrasyna tagallalary birleşdirip

Gyzamyk we gyzylja keselleriniň eliminasiýasy

Ajy ÿowşanyň häsiÿetleriniň biri

Bagtyýar garrylar hem-de maşgala agzybirligi

Iň köp okalan Peýdaly iýmitler

Saglyk we gülki

Adamlary ýöreýşinden tanap bolar

Salamlaşmak we saglyk

Tebigy serişdeleri dolandyrmak

Ýeliň energiýasy

Çaý we adam saglygy

Ýüregimizi aýalyň

Geroin

Ýeliň energiýasy

Çaý we adam saglygy

Ýüregimizi aýalyň

GeroinÇagalary telewizordan uzakda saklaň

Bäbekler nädip gepleýärler

TÜRKMEN GAWUNYNYÑ GUDRATY

Kimler gorkup ölse kimler begenip öler

Şirin-şeker datly gawun

Türkmenistanyň göz keselleriniň ylmy-kliniki merkezi

Her bir autistic çaganyň biziň bilmegimizi isleýän on zady

Medisina bilimini dünýä standartlaryna ýetirmek gerek

ŞOK

Arakhorlugyň bejerilşi

Arakhorlugyň klinikasy

Dükanda et, towuk ýaly harytlary söwdaňyzyň soňunda alyň

Awiasiýa Medisinasy

Arzan aýakgaplar şeýlede edäýýär

Saglyk Habarlar

Saglyk Habarlar

Acne vulgaris

Howa salkynlady dümewlemejek boluň!

Çilim gadagançylygy ýürek kesellerini azaldýar

Nirede 100 ýaşap bolýar?

Medisine roboty

Çilim çekmek zyýanlydyr

Witamin D

Sitoplazma

DIFUZ ZAHERLI ZOB

Baş keseli -ýazwa

Sagdyn bolmak

Göz almasynyň bejerilşi

 

Advertisements

One Response

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: