29 ýaş­ly , 11 sa­ny aý­ry-aý­ry ze­nan­dan 21 sa­ny ça­ga­sy bar

21 baby29 ýa­şyn­da 21 ça­ga­sy bar
He­niz 29 ýa­şyn­da­dy­gy­na ga­ra­maz­dan 21 sa­ny ça­ga­sy bar. Bu ýaş ýi­gi­diň di­ňe ge­çen ýy­lyň özün­de 4 ça­ga­sy bol­dy.

ABŞ-da 29 ýaş­ly bir ýi­gi­diň 11 sa­ny aý­ry-aý­ry ze­nan­dan 21 sa­ny ça­ga­sy bar, em­ma Des­mond Hat­çett at­ly ýi­git  bu ze­nan­la­ryň hiç bi­ri bi­len hem ni­ka­laş­man­dyr.

Zaman

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: