Maýkl Jeksonyň maşgalasy, merhumyň jesedini barlamagy soraýar

jeksonMaýkl Jeksonyň maşgalasy, merhumyň jesedini ikinji gezek kesip görmegi talap edýär diýip, belli amerikan syýasy işgäri hem-de adam hukuklaryny goraýjy Jessi Jekson aýdypdyr. Onuň sözlerine görä, aýdymçynyň ýüreginiň birdenkä durmagynyň sebäbini anyklamak zerur.

Maýkl Jeksony bejerýän lukman Konrad Mýurreý, aýdymçyny direltmäge alada edipdir. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň maglumatyna görä, polisiýa lukmandan sorag edipdir, bu işi ýene-de gaýtalamakçy. Maýkl Jeksonyň ölüminiň sebäpleri boýunça doly netijä gelmek üçin birnäçe hepde gerek bolar.

Radio Ayatlyk

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: