Türkmenistanyň polisiýa Akademiýasy

AcademyTürkmenistanyň goşun generaly S.A.Nyýazow adyndaky Polisiýa akademiýasynda hukuk öwreniş we ýangyna garşy tehnika we howpsuzlyk hünäri boýunca bilim berilýär.

 

Türkmenistanyň goşun generaly S.A.Nyýazow adyndaky Polisiýa akademiýasynda hukuk, ýörite edaralar, ýangyn-tehniki, icerki goşunlar we başlangyc taýýarlygy we hünäri kämilleşdiriş fakultetleri bar. Olarda şu aşakdaky kafedralar bar:

    * «Jenaýat hukugy, jenaýat iş ýöredişi we jenaýatnama;
    * «Operatiw-gözleg işleri»;
    * «Dolandyryş hukugy»;
    * «Kriminalistika we ýörite gurallar»;
    * «Harby okuw taýýarlygy we bedenterbiýe»;
    * «Dünýä tejribesini öwrenmek»;
    * «Döwletiň we hukugyň taryhy taglymaty»;
    * «Raýat hukugy we raýat iş ýöredişi»;
    * «Jeza cärelerini ýerine ýetiriş»;
    * «Düzediş-zähmet hukugy»;
    * «Ýangyn-tehniki»;
    * «Ýangynyň öňüni alyş»;
    * «Ýangyn taktika»;
    * «Icerki goşunlaryň serkerdeleriniň taktiki we terbiýecilik taýýarlygy»;
    * «Harby tehnikalar we awtotaýýarlygy»;
    * «Umumy hukuk»;
    * «Söweşjeň we gulluk taýýarlygy»;
    * «Ýörite taýýarlyk».

 Adresi:
Aşgabat şäheriniň 2056 köç. 9.
Tel (993 12) 36 14 76.

3 Responses

  1. […] Türkmenistanyň polisiýa Akademiýasy […]

  2. Akademiya

  3. Salam su okuw ucin name resminamalar gerek?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: