Türkmenistan Milli golýazmalar instituty

old_writingInstitutyň düzümi: ýolbaşçylyk-dolandyryş işgärleri.
Bölümler:
   1. Tekstologiýa bölümi.
   2. Ylmy teswir we kataloglaşdyryş bölümi.
   3. Halk döredijilik bölümi.
   4. Türkmen taryhynyň çeşmeleri bölümi.
   5. Türkmen diliniň çeşmeleri bölümi.
   6. Rejeleýiş bölümi.
   7. Gözegçilik bölümi
   8. Inžener-tehniki işgärler, kömekçi işgärler.
Gündogar golýazmalaryny toplamak, abatlamak, öwrenmek, neşir etmek.

Salgysy: Aşgabat şäheri. A. S. Puşkin köçesiniň 13a jaýy. Telefonlary: 35-01-77, 35-01-78. Fax: 35-01-79.

Döredilen wagty: 1993-nji ýylyň 15-nji marty. Beýik Saparmyrat Türkmenbaşynyň 1241 Karary esasynda.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: