Türkmen döwlet lukmançylyk instituty – Aşgabat şäheri

medical-studentTürkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi Türkmenistanyň Bilim ministrligi
1931 ý. döredilen
Gurluşy:
41 kafedra, ylmy -derňew merkezi, hasaplaýyş merkezi, sportklub

    * Dünýä tejribesini öwreniş kafedrasy.
    * Medisina parazitologiýasy we genetika kafedrasy.
    * Akuşerçilik we ginekologiýa kafedrasy.
    * Kadaly fiziologiýa kafedrasy.
    * Şöhle diagnostikasy, terapiýasy we onkologiýa kafedrasy.
    * Medisina himiýa kafedrasy.
    * Adam anatomiýasy, topografik anatomiýa we operatiw hirurgiýa kafedrasy.
    * Sud medisina we hukuk kafedrasy.
    * Anesteziologiýa we reanimatologiýa okuwly umumy hirurgiýa kafedrasy.
    * Iç keselleriň propedewtikasy kafedrasy.
    * Patologiki fiziologiýa kafedrasy.
    * Nerw keselleri we reýrohirurgiýa kafedrasy.
    * Saglygy dikeldiş okuwly fakultet terapiýa kafedrasy.
    * Urologiýa okuwly fakultet hirurgiýa kafedrasy.
    * Gospital hirurgiýa kafedrasy.
    * Trawmatologiýa, ortopediýa we harby-meýdan hirurgiýa kafedrasy.
    * Göz keselleri kafedrasy.
    * Kliniki farmakologiýa we endokrinologiýa okuwly gospital terapiya kafedrasy.
    * Maşgala medisina kafedrasy.
    * Gulak, burun we bokurdak keselleri kafedrasy.
    * Inçekesel kafedrasy.
    * Akuşerçilik we ginekologiýa boýunça diplomdan soňky taýýarlyk kafedrasy.
    * Patologiki anatomiýa kafedrasy.
    * Fakultet pediatriýa kafedrasy.
    * Çaga keselleriniň propodewtikasy kafedrasy.
    * Psihiatriýa, narkologiýa we medisina psihiologiýasy kafedrasy.
    * Ýokanç çaga keselleri kafedrasy.
    * Gospital pediatriýa kafedrasy.
    * Gistologiýa, embrionologiýa we sitologiýa kafedrasy.
    * Saglygy goraýşyň guralyşy, dolandyrylyşy we ykdysadyýeti kafedrasy.
    * Çaga hirurgiýasy kafedrasy.
    * Deri we weneriki keseller kafedrasy.
    * Medisina ekologiýaly gigiýena kafedrasy.
    * Wirusologiýa mikrobiologiýa kafedrasy.
    * Epidemiologiýa we ýokanç keseller kafedrasy.
    * Ortopediki we hirurgiki stomatologiýa kafedrasy.
    * Terapewtiki stomatologiýa kafedrasy.
    * Farmasiýa kafedrasy.
    * Farmakologiýa kafedrasy.
    * Diller kafedrasy.
    * Ýörite taýýarlaýyş kafedrasy.

Okuwlar kesel-bejeriş, pediatriýa, stomatologiýa, farmasewtika, keselleriň öňüni alyş fakultetlerinde geçirilýär.

    * Kesel bejeriş fakultetinde esasan maşgala lukmanlaryny,hirurglary, terapewtleri, kardiologlary, akuşer-ginekologlary, onkologlary, oftalmologlary, dermato-wenerologlary we başga hünärleri taýýarlanylýar.
    * Pediatriýa fakulteti köp ugurly çaga lukmanlaryny taýyarlanylýar.
    * Stomatologiýa fakultetinde terapewt-stomatolog, ortoped-stomatolog, hirurg stomatolog, ortodont atly hünärmenler ýetişdirilýär.
    * Farmasewtiki fakulteti prowizor-tehnologlary, profizor-analitikleri taýyarlaýar.
    * Keselleriň-öňüni alyş fakultetinde sanitar lukmanlary epidemiologlary, gigiýenistleri taýyarlanylýar.

Ylmy-pedagogiki kadrlaryň taýýarlygy aspirantura we doktorantura okatmagyň üsti bilen amala aşyrylýar. Hünärmenleriň hünär taýýarlygy kafedralaryň bazalarynda kliniki ordinaturada geçirilýär.
Edaranyň ylmy ugry:

    * Ýokanç we ýokanç däl hem-de parazitar keselleriň öňüni almagyň we bejermegiň usullaryny kämilleşdirmek.
    * Türkmenistanda iň köp ýaýran aýal we çaga keselleriniň medisina -biologiki jähtleri.
    * Yssy howa şertlerinde ýürek-damar we serebro­waskulýar keselleriniň öňüni alnyşy, anyklanyşy we bejerilişi
    * Türkmenistanyň derman çig malyndan derman serişdelerini we dermanlary döredip ýaýratmak.

Biziň salgymyz:
Türkmenistan Aşgabat şäheri, 2028 köçesiniň 58-nji jaýy.
Tel.: 35-19-53.
medins@online.tm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: