Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň Ylmy-barlag ekerançylyk instituty

6Edaranyň gurluşy:
    * Ylmy-barlag ekerançylyk instituty 5 bölümden Dolandyryjy bölüm
    * Ekinleri ýetişdirmegiň tärleri bölümi
    * Gök ekinleri we bagçylyk bölümi
    * Ösümlikleri goramak bölümi
    * Hyzmat ediji topar

Ylmy-bralag ekerançylyk institutynyň esasy ylmy ugurlary

    * Tassyklanan düzgünnama laýyklykda Ylmy-barlag ekerançylyk instituty şu aşakdaky ugurlar boýunça ylmy-barlag işlerini amala aşyrýar: gowaçadan, bugdaýdan ýokary hasyly üpjün edýän tilsimatlary işläp düzmek;
    * gök-bakja ekinleriniň ýerli şertlere uýgunlaşan sortlaryny döretmek;
    * miweli baglaryň we üzümiň sort toplumyny döredip, olaryň Türkmenistanyň şertlerine iň amatlylaryny önümçilige hödürlemek, seleksiýa işlerini alyp barmak;
    * oba hojalyk ekinlerini zyýan berijilerden gorap saklamagyň iň täsirli ýollaryny gözlemek hem-de ulanmaklyga niýetlenilýän himiki serişdeleri deslapky barlagdan geçirmek.

 Salgysy: Aşgabat şäheriniň 2030-njy köçesiniň 30-njy jaýy, Tel: (800137) 34 372, fax : (800137) 34 3 72

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: