Kardiologiýa ylmy-kliniki Merkezli hassahana

cardiologyKardiologiỳa ylmy kliniki merkeziň düzümi şu aşakdaky ylmy-kliniki bölümlerden (YKB) durýar:

    * Ýokary gan basyşy we ýürek ritminiň bozulmalary YKB
    * Koronar we ýürek ýetmezçiligi YKB
    * Damar we ýürek hirurgiýasy YKB
    * Anesteziologiýa we reanimasiýa YKB
    * Emeli gan aýlanyş barlamhana
    * Saglygy dikeldiş we adaty bejeriş YKB
    * Ylmy-guramaçylyk we medisina maglumatlar bölümi
    * Diplomdan soňky bilim bölümi
    * «Berzeňňi» ylmy- şypahana bölümi
    * Ylmy — barlamhana bölümi
    * Ylmy toparly maslahat beriş we anyklaýyş bölümi
    * Merkezi kabul ediş bölümi
    * Rentgen — anyklaýyş bölümi
    * Ylmy- kliniki funksional anyklaýyş bölümi

Ylmy işleriň esasy ugurlary we alnan netijeleri:

   1. Türkmenistanyň gurak we yssy şertlerinde ýürek-damar keselleriniň, aýratynam arterial gan basyşynyň ýokarlanmagynyň, ýüregiň işemiýa keseliniň we kardiomiopatiýalaryň sepgit aýratynlyklary öwrenildi we öňüni alyş, bejeriş usullary işlenip düzüldi.
   2. Ýüregin işemiýa keseliniň dürli kliniki geçişlerinde gabat gelýän ýürek ritminiň bozulmalarynyň çylşyrymly görnüşlerini bejermegiň toplumlaýyň çäreleri işlenip düzüldi.
   3. Ýürek ritminiň dürli bozulmalarynyň hirugiki bejeriş usullary işlenip düzüldi we ornaşdyryldy.

 Salgysy:
744006, Тürkmenistan, ş.Aşgabat, köç.Görogly, 31
Telefonlary: (+993—12) 39-04-90; (+993—12) 35-15-68; (+993—12) 35-44-68
Fax: (+993—12) 33-01-07
E mail: kykmh@mail.ru

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: