Halkara türkmen-türk uniwersiteti

turkmen1Edaranyň gurluşy (strukturasy)
2 fakultetden we 11 bölümden ybarat:
Fakultetler:
    * Inženerlik
    * Mugallymçylyk
Bölümler:
    * Matematika
    * Türkmen dili hem-de türk dili we edebiýaty
    * Iňlis dili we edebiýaty
    * Terjimeçilik
    * Taryh
    * Kompýuter inženeri
    * Dokma senagaty inženeri
    * Senagat inženeri
    * Halkara gatnaşyklary
    * Dünýä maliýe bazary
    * Täjirçilik

Ylmy-barlag merkezleri:

    * Beýik Galkynyş eýýamyny öwreniş we wagyz-nesihat ediş merkezi
    * Türkmen-türk medeniýetini öwreniş we ýaýradyş merkezi
    * Dokma senagaty önümleriniň tilsimaty we kompýuter tehnologiýasy merkezi
    * Informatika we dünýä tejribesini öwreniş merkezi

Salgysy:
744012, Aşgabat ş., Görogly köç. 84-nji jaýy
www.ittu.edu.tm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: