GÖWRELILIK DÖWRÜNIŇ ÖSÜŞ BIOLOGIÝASY (4-6-nji aý)

6-months-pergnency16 hepdede garnyna sanjym edilmek bilen bagly çäreler geçirlende, noradrenalin ýa-da norepinefrin bölünip çykmagy bilen düwünçegiň garnyna iňňe sanjylanda stress emele gelýär we gormonlar bölümip çykýarlar. Sanjym ýaly çärelerde täze doglan çagalar we ulular birmeňzeş täsir edýärler.
Dem alyş sistemasy, öjkendäki bronha damarlary eýýäm gutarnykly görnüşe golaýlaşýar.

Werniks kasosa diýlen goraýjy ak element düwünçegi gurşap alýar. Werniks derini aminotik suwuklygyň berýän gyjyndyrmalaryndan gorap şaklaýar.
19 hepdeden düwünçegiň hereketleri, dem alyşy we ýürek urşy gündelik siklda dowam edýär, oňa sirkadian ritmi diýilýär.
20 hepdede doly emele gelen gulagyň içinde eşidiş perdesi adaty ululykda bolýar. Şundan soň düwünçek daşarky her hili sesleri duýup başlaýar.
Kelle sünkünde saçlar ösüp başlaýar.

Deriniň ahli gatlaklary we gurlyşlary, saç folikullary we glandalar hem doly emele gelýär.
tohumlandyrylmadan soň 21-22 hepdäniň içinde öýkeniň dem alyş ukyby biraz ösýär. birnäçe düwünçekler üçin ýatgydan daşardaky ýaşaýyş şertlerinde ýaşaýyşa ukyplylyk döreýär. Medisinanyň kämilleşmegi bilen wagtyndan öň doglan çagalaryň diri galmagyny gazanyp bolýar.

Daşky görnüşi : https://www.ehd.org/resources_bpd_illustrated.php?page=12&language=95

Advertisements

One Response

  1. […] GÖWRELILIK DÖWRÜNIŇ ÖSÜŞ BIOLOGIÝASY (4-6-nji aý) […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: