Her günde 1 käse çaý içmeg

turkmen-teaItaliýadaky “L’Aquila” uniwersitetinde geçirilen ylmy barlag işleriniň netijesinde her günde 1 käse çaý içmegiň ýürek-damar kesellerine garşy goranmaga goldaw berjekdigi ýüze çykaryldy. Ortaça 33 ýaşlaryndaky 19 sany erkek adamdan ybarat bolan ýörite topar bilen geçirilen barlagda oňa gatnaşyjylara her biri bir hepde dowam eden bäş tapgyryň dowamynda bäş sany dürli görnüşli gara çaý berildi.

Ylmy-barlaga baştutanlyk eden professor Kladio Ferri netijeleri şeýle teswirledi: “Ylmy barlagymyzyň netijesinde damarlaryň işleýşindäki öňegidişligiň her günde bir çaşka çaý içmekden başlanýandygyny we onuň mukdarynyň artdyrylmagynyň has-da täsirli netijelere getirýändigini ýüze çykardyk. Şol bir wagtyň özünde gara çaýyň sarp edilişiniň gan basyşyny aşakladýandygyny we damarlaryň gatylygyny azaltmak bilen gan damarlarynyň göwrüminiň ýokarlanýandygynyň üstünden bardyk”.
http://tm.zaman.com.tr/tm

Advertisements

One Response

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: