ÖZIÑIZE GOWY SEREDIÑ

big1 – 1. Siz kesel wagtyñyz öziñize govy serediñ.
Adamalar kesel wagty bulaşýan bir kesel bolsa – da olar özlerini çetleşdirmeýärler ya – da gerekli bejergileri gözlemerýärler. Bu seni töwekgelçilikli ýagdaýa goýup biler muny añsatlyk bilen görüp bilersiñ.
1 – 2. Öz bedeniñi tämiz tut.
Adamlar köplenç kadaly bir şekilde suwa düşmeýärler ya – da ellerini ýuwmaýarlar. Ol seni töwekgelçilikli ýagdaýa sokup biler. Seniñ adamlara suwa düşmegini ya – da ellerini ýuwmagyny aýtmaga hakyñ bardyr. Adamalaryñ işlän soñ ya – da beden terbiýeden soñ kirli bolmagy gaçynylmazdyr. Hemme zattan soñ olary arasalattyr.

1 – 3. Öz dişleriñi gora.
Eger birisi özüniñ dişini her nahardan soñ ýuwsa, ol adam diş agrysyndan hiç horlyk çekmejegi ansatlyk bilen aýdylyp biler. Bu ve her nahardan soñ sakkyç çeýnemek başgalarynyñ agyz kesellerden ve erbet yslardan goramaga çenli gider. Başgalara hem bulary buýuryñ olar hem dişlerini
gorasynlar.
1 – 4. Düzgün iýiñ.
Düzgin imitlenmeýän adamalar saña ya – da özlerine peýdasy bolmaz. Olarda az güji bardyr. Olaryñ käwat kesel taplanlydyr. Olaryñ kesel bolmagy añsatdyr. Düzgin bir şekilde iýmek üçin täsin bir diýetalary iýmek gerek däldir.
1 – 5. Dynç al.
Köplenç käbirleri gerekli ukydan az ýatmaly bolýarlar, kişiniñ köplenç edýän ýalnyşynyñ biri bolan düzgin uky almamak başgalarynyñ jepa çekmegini sebäp bolup biler. Ýadaw adamalar keÿkertli däldirler. Olar ýalnyşlar edip bilerler. Olar bedbagtlydyrlar. Haçan – da olaryñ kömegi gerek vagty işiñ hemmesini dine seniñ üstüñe zyñyp bilerler. Ol seni töwekgelçilikli ýagdaýa goýar. Düzgün uky almaýanlara düzgün uky almagyna zorla.

Dowamyny okaň >>  Öziñize  gowy  serediñ

Advertisements

2 Responses

  1. […]  ÖZIÑIZE GOWY SEREDIÑ […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: