HORMATLY ATA – ENELER ! – ÇAGAŇYZYŇ SAGLYGY SIZE BAGLY!

difteria

Temalar :
Difteriýa (HÖREZEK) , Bürme , Gyzamyk , Hapgyrtma , Gyzylja , KESELLERIŇ ÖŇÜNI ALYŞ SANJYMLARYŇ MILLI TERTIBI , Wirusly gepatitiň B görnüşi , INÇEKESEL , polLiomiýelit , GÖKBOGMA

Difteriýa (hörezek)

  • ýiti ýokanç kesel bolup, köplenç damagyň, bokurdagyň, burunyň, seýrek halatlarda gozüň, gulagyn, deriniň we jyns organlarynyň nemli bardalarynyň sowuklamagy bilen bedeniň bütinleý agyr zäherlenmegine eltýär.
  • Çaga “angina” bilen kesellän wagtynda lukmanyň kömegine ýüz tutuň! Ýogsam, çaganyň ömrüne howp salýan keselden soňky döreýän beterleşmelere duçar bolmagy mümkin.
  • keseliň gaýra üzülmeleri – ýürek-damar ulgamynyň işleýşinde ýiti ýetmezçilikleriň, miokarditiň, newritleriň ýüze çykmagy

Bürme –

  • ýiti ýokanç kesel bolup, merkezi nerw ulgamyna zeper ýetmegi netijesinde, myşsalaryň gatamagy we güýçli damar çekmeler bilen häsiýetlenýär.

  • keseli dörediji taýajyk tebigatda giňden ýaýran, haçan-da bedeniň derisiniň bitewüligi bozulanda (ýara, döwük-ýenjik we ş.m.) bedene aralaşýar.

  • dürli ýagdaýlarda deri ýaralanan halatynda, hökmany bürme keseline garşy gyssagly öňüni alyş kömegi almak üçin lukmana ýüz tutmaly.

Dowamyny okaň >> difteriýa

Advertisements

2 Responses

  1. […]  HORMATLY ATA – ENELER ! – ÇAGAŇYZYŇ SAGLYGY SIZE BAGLY! […]

  2. […] HORMATLY ATA – ENELER ! – ÇAGAŇYZYŇ SAGLYGY SIZE BAGLY! […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: