Arakkeşlige çäre barmy?

alkoholÇili Uniwersitetiniň profesory Amalia Sapag, Santiýagoda arakkeşlige garşy göreşmek üçin täze gen terapiýasy arkaly göreşmegiň ugruny tapandyklaryny aýan etdi. Labratoriýada geçirilen barlaglarda, alkogol içmäge öwredilen alakalara wirus sanjanlarynda olaryň alkogol teşneligi 50 göterim azalýar.
Adamlardaky alkogol küýseýän genyň ady aldehyde dehyrdogenase (ALDH). Täze wirus şol geni üýtgedýär we netijede adamlar alkogoly öňki ýaly islemeýärler. Mundan öň arakkeşlige garşy “Antabuse” atly derman döredilipdi, ýöne bu dermanyň erbet tarapy ony her gün içmeli bolýar. Professor Sapag, entek bu wirus ugrunda has köp barlaglar geçirilmeli diýdi.
http:/ /www.turkmenpress.com

Advertisements

One Response

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: