Aspirin bagry dermanlaryň zyýanyndan goraýar

aspirinAmerikadaky Ýale uniwersitetiniň bilim adamlary geçiren ylmy barlaglarynyň netijesinde aspiriniň ýene bir peýdasyny ýüze çykardylar. Olaryň aýtmagyna görä, kadaly ýagdaýda aspirin içmek başga käbir dermanlaryň bagra zyýan ýetirmeginiň öňüni alýar.

Syçanlaryň üstünde barlag geçiren hünärmenler bagry goramak üçin her gün belli bir mukdarda aspirin içmelidigini aýdýar. Galyberse, lukmanlar aspiriniň ýürek-damar keselleriniň hem-de düwnügiň käbir görnüşleriniň öňüni alýandygyny kabul edýär.
http:/ /zamantm.com

Advertisements

2 Responses

  1. […] Aspirin bagry dermanlaryň zyýanyndan goraýar […]

  2. […] Aspirin bagry dermanlaryň zyýanyndan goraýar […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: