Türkmenistanyň Milli derman serişdeleri instituty

med-studentsInstitutyň gurluşy (bölümleri)
Ýolbaşçy işgärler, maliýe, buhgalteriýa hasaba alyş we hasaplaýyş, ylmy-tehniki habarlar, tebigi çeşmeler, derman ösümlikleriniň fitohimiýasy, sintetiki we ýarymsintetiki derman serişdeleri, derman serişdeleriniň tehnologiýasy, biotehnologiýa we organodermanlar, derman serişdeleriniň farmakologiki we mikrobiologiki aktiwligi, derman serişdeleriniň zäherliligi we goşmaça täsirleri, derman serişdeleriniň standartizasiýasy we hil barlaglary, ylmy tejribe-önümçilik, hojalyk bölümi.
Esasy ylmy ugurlary
Türkmenistanyň tebigi çyg mallaryndan derman we beýleki bejeriji häsiýetli serişdelerini işläp düzmek we olary amaly önümçilige ornaşdyrmak. Türkmenistanyň Prezidentiniň “Saglyk” döwlet maksatnamasyny durmuşa geçirmekde ýerli tebigi çyg mallarynyň (ot-çöpleriniň, minerallarynyň, janly-jandarlarynyň) peýdasy ýokarydyr. Olaryň dermanlyk häsiýetlerini öwrenmek we olary önümçilige ornaşdyryp, halk köpçüligine hödürlemek institutyň esasy maksadydyr. Ondaky garaşylýan netijeler esasan-da saglygy goraýyşda ulanylýan derman görnüşleriniň sanyny we dürlüligini köpelitmek, hem-de elýeterliligini ýola goýmak, şeýle-de dermanlara sarp edilýän pul serişdelerini tygşytlamak bolup durýar.

http:/science.gov.tm

Advertisements

2 Responses

  1. […] Türkmenistanyň Milli derman serişdeleri instituty […]

  2. […] Türkmenistanyň Milli derman serişdeleri instituty […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: