Witaminler peýdalymyka?

vitaminsGeçirilen barlaglar witamin dermanlarynyń peýdasynyń aýdylşy ýaly uly bolmandygyny görkezýär.

Amerikanyń Birleşen Ştatalarynda, E we C witaminleriniń uzak möhletde içilmeginiń başda infarkt bolmak bilen dürli ýürek keselleriniń ýüze çykma howpyna nähili täsir ýetirýändigini analiz etmek üçin geçirilen barlagyń netijesi beýan edildi. 1997-nji ýylda 50 we ondan ýokardaky ýaş toparyndan 14641 erkek lukanyń gatnaşmagynda başladylan barlagda synaglar dört topara bölündi. Her bir tpopara tapawutly dozalarda e we j witaminleri berilen bolsa, bir bölegine witaminiń ýerine “plasebo” hökmünde bilinýän we hiç hili derman täsiri bolmadyk tabletkalar berildi. Amerikan Ýürek Jemgyýeti žurnaly Žamada çap edilen barlagyń netijesine görä, ilkinji 8 ýylyń dowamynda synaga gatnaşanlardan 1245 sanysy çynlakaý ýürek agyrysyna sezewar boldy.

trtturkmen.com

Advertisements

3 Responses

  1. […] Witaminler peýdalymyka? […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: