Sowuklama garşy jadyly çözgüt

children-coldSowuklama garşy jadyly çözgüt 
Howanyň salkynlamagy bilen lukmanlar sowuklama garşy ätiýaçly bolmagyň gerekdigini nygtaýarlar. Sowuklap üsgürýän çaga üçin ene-ata haýsy dermanyň has peýdaly boljakdygyny bilesi gelýär. Sowuklama garşy ýörite dermanyň ýokdugyny bellän lukmanlar bejeriş üçin ýönekeý we arzan usuly salgy berýärler. Bu usul esasan hem çagalar üçin ulanylmalydyr: Gyzgyn suwa azajyk bal hem-de limon garyp içirmek birebir em bolar.

Şeýle hem sowuklamadan tiz gutulmak üçin gowy iýmitlenmeli, suwy we suwly zatlary köpräk içmeli. Bulardan başga-da, öýüň içiniň howasynyň çygly bolmagyna üns bermeli. Gerek bolsa ýörite howany çyglandyryjy apparat hem ulanylyp biler.
 zamantm.com

Advertisements

2 Responses

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: