Sinkiň yetmezçiliginde yüze çykyp biljek wakalar

zinkumSink (Latyn. Zinkum, Iňlis. Zinc, Nemes. Zink), gögümtül açyk gara renkli metal.

Sinkiň organizmamyzda örän möhüm yeri bardyr, 200-e golaý enzim(ferment), gormon(testosteron ýaly) öndürilmesinde rol oýnar. Möhümliräklerinden, RNA, DNA, ýaralaryň bitmegi, öýjükleriň bölünip köpelmegi, tagam datma(esasan duzly tagamlaryn tagamyny almakda), spermlen meydana gelmegi, kesellere garşy organizman dayanç sistemasynyn güyçlenmeginde, hereket we öwrenme ukybynyn ösüşinde, eje garnyndaky we doğan babek we çagalaryn ösüşinde, ganda yaglaryn gatnawynda yaly köp wakalar bilen baglanşdyrylyar.

Sinkiň yetmezçiliginde yüze çykyp biljek wakalar

– iç geçme
– saç düşmegi
– saç ösüşinin peselmegi
– zehin bozuklyklary
– köp görülen keseller(grip yaly) bn kessellemegi (bu organizmanyn  dayanç sistemasynyn pes bolmagynyn netijesi)
– ösüşin peselmegi
– hipogonadizm (jynsy organ ösüşünde peslik), hormonlaryn azalmagy
– deri üytgeşikligi
– iştanin pozulmagy
– garanka öwrenişmekde kynçylyk
– yaralaryn giç bitmegi
– tagam duymak duygusynda azalma (esasan duzly tagam)

Sink we Saçyn Düşmegi

Adamlarda sink yetmezçiligi dowamly saçyn düşmegine we/ya-da onun ösüşinin peselmegine sebap bolup biler. Saç kesellerinde sink yetmezçiligi esas sebaplerden biri diylip bilinyar.

İn kan bugday-arpa-mekge proteinini alyan yany ösüp baryan yurtlarda, bu önümlerdaki kabir sostawlar demir we sinki baglap sindirilmegini azaltyalar.

Bejeriş

Sink yetmezçiliginde düzüminde sink bolan dermanlaryn ulanylmagy peydaly bolup biler. Yöne dermanlary hökman doktorlaryn salgysynda ulanylmaly. Sink elementi et, yumurtga, süyt önümleri, bugday, bürünç, arpa, mekge, gury üzüm, oreh, lesnoy oreh(funduk), hoz yaly önümlerin düzüminde bardyr. Yeterlik mukdarda protein alyan adamyn sink yetmezçiligi-de giderilyandir.  Başga-da, saçyn düşmezligi we onun sagdyn bolmagy üçin saç düybinin hem sagdyn bolmagy zerur, bu sebapden saç düybünin sagdynlygy üçin zeytun yagynyn uly tasiri bardyr.
çeşme: gozyetim.com

Advertisements

2 Responses

  1. […] Sinkiň yetmezçiliginde yüze çykyp biljek wakalar […]

  2. […] Sinkiň yetmezçiliginde yüze çykyp biljek wakalar […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: