Çagalar jübi telefonyny az ulanmaly

baby_girl_phoneBelgiýanyň köp tiražly gazetleriniň biri bolan „Le Soir“ gazeti ýakynda Halkara düwnük ylmy barlag merkeziniň (CIRC) 13 ýurtda geçiren barlaglarynyň ilkinji netijelerini esasy habar hökmünde çap etdi.
Çap edilen makalada barlaglaryň netijesiniň jübi telefonynyň saglyga zyýanlydygy hakdaky pikirleri tassyklaýandygy aýdylýar. Barlaglaryň netijesine görä 10 ýyl jübi telefonyny ulanan adamlaryň düwnük keseline uçramak ähtimallygy ep-esli artýar.Ylmy barlagyň jogapkärlerinden Elizabet Kardis çilime garşy görülýän çäreleriň jübi telefony üçin hem göz öňünde tutmaklaryny dünýä ýurtlaryndan heniz talap edilmedigini belledi. Şunuň bilen birlikde Kardis çagalaryň jübi telefonyny az ulanmalydygyny aýtdy.             
zamantm.com/tm

Advertisements

3 Responses

  1. […] Çagalar jübi telefonyny az ulanmaly […]

  2. […] Çagalar jübi telefonyny az ulanmaly […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: