Iň köp okalan

 Peýdaly iýmitler

Saglyk we gülki

 Adamlary ýöreýşinden tanap bolar

 Salamlaşmak we saglyk

 Tebigy serişdeleri dolandyrmak

. Ýeliň energiýasy

 Çaý we adam saglygy

 Ýüregimizi aýalyň

. Geroin

 Çagalary telewizordan uzakda saklaň

 Bäbekler nädip gepleýärler

 TÜRKMEN GAWUNYNYÑ GUDRATY

 Kimler gorkup ölse kimler begenip öler

Şirin-şeker datly gawun

 Türkmenistanyň göz keselleriniň ylmy-kliniki merkezi

 Her bir autistic çaganyň biziň bilmegimizi isleýän on zady

 Medisina bilimini dünýä standartlaryna ýetirmek gerek

 ŞOK

 Arakhorlugyň bejerilşi

 ŞOK

 Arakhorlugyň bejerilşi

 Arakhorlugyň klinikasy

 Dükanda et, towuk ýaly harytlary söwdaňyzyň soňunda alyň

 Awiasiýa Medisinasy

. Arzan aýakgaplar şeýlede edäýýär

 Saglyk Habarlar

 Acne vulgaris

 Howa salkynlady dümewlemejek boluň!

 Çilim gadagançylygy ýürek kesellerini azaldýar

 Nirede 100 ýaşap bolýar?

 Medisine roboty

. Çilim çekmek zyýanlydyr

 Witamin D

 Sitoplazma

 DIFUZ ZAHERLI ZOB

Baş keseli -ýazwa

 Sagdyn bolmak

 Göz almasynyň bejerilşi

 Gök önümleriň saglyga peýdasy

. Inçekesel kafedrasynda okuw merkezi

 Medisina Habarlar

 Afrikada SPID-e Garşy Göreş 

 BAGYR KESELI

 Yanyoldaşy Hor Çekyänlerin Dat Günine

 Adam bedeni barada esasy maglumatlar

 Abort

 Çayhorlarda deri ragy keseli az bolyar

 Awitaminoz

 Orsyetde SPID keseli barha köpelyär

 Gan basyşy keseli köpelyär

 Ilkinji medisina kömegi

 Kafeýin

 Yaş Türkmen alymyn rak keseli makalasy

 EGER BOYUN KICI BOLSA – OSUP BOLARMYKA

 UJYPSYZ ÝARALAR

 DIKELDIŞ YAGDAYY

 DEM ALMA SAKLANANYNDA ILKINJI KÖMEK

 ILKINJI KÖMEGI BERMEGIŇ KADALARY

 Türkmenistanda AIW/AIDS-iň öňüni almaga halkara guramalar goldaw berýär

 AIDS nähili ýokuşýar

 Türkmen Lukman Habarlar

 KELLE ÝA-DA ÖŇURGA SÜŇKI ŞIKESLENENDE ILKINJI KÖMEK

 jyns ýollary arkaly geçýän keselleri

 ELEKTRIK TOGY BILEN ŞIKESLENME

 Inçekesel

 Keselleri şöhle bilen anyklaýyş usullarynyn hazirki zaman lukmançylykda ahmiýeti

 ÝANMALAR ÝYLYLYK URMASY ELEKTRIK TOGY BILEN ŞIKESLENME

 ÝÜREGE GÖNI BOLMADYK OWKALAMA WE EMELI DIKELDIŞ DEM BERMÄNI GEÇIRMEGIŇ DÜZGÜNLERI

 GAN AKMAKLAR WE ÝARALAR

 Peşew-jyns synalaynyn incekeseli

 ÝYLYLYK ÝA-DA GÜN URMASY

 Göwreli hem dogran ayallarda incekeselin gecisinin kabir aýratynlyklary

 DEM ALYS YOLLARYNYŇ YITI WIRUS KESELLERI

 INGALYASIYA

 INWAGINASIYA

 Absses

 AIW we gepatitin

 Adamyn dasky durky

 Akuserçilik

 Abstinenssiýa

 

Advertisements

2 Responses

  1. […] Iň köp okalan Peýdaly iýmitler […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: