Adamlary ýöreýşinden tanap bolar

Hindi alymlary adamlary gadam urşundan tanamaga müm­kinçilik döredýän ulgamy işläp düzdüler. Widya Wýkas tehnologiýa institutyndan S. Nandininiň we Misore in­že­nerlik kollejinden Rawi Kumaryň adamlary tanamagyň täze usu­ly barada bilelikde taýýarlan makalasy „Ýnternational Jour­nal of Biometrics” žurnalynda çap edildi.

Alymlaryň pikirine görä, adamlaryň ýöreýşi hem ýüzi we bar­mak yzy ýaly özbaşdakdyr. Biziň her birimiziň özboluşly we täsin gadam urşumyz bar. Şonuň üçin hem ýöreýşimizden tanamak onçakly kyn däl. Bu ulgam arkaly adamy tanamak şeýleräk prosesde amala aşy­rylýar. Wideokamera arkaly adamlaryň ýöreýän pursa­dyn­dan käbir şekilleri düşürmeli. Meselem, adamlar banka, du­ralga ýa-da aeroporta barýarka. Soňra ýaňky wideoşekiller ar­kaly ýörite algoritmanyň kömegi bilen hereketleri analiz etmeli.

 

zamantm.com

Advertisements

3 Responses

  1. […]  Adamlary ýöreýşinden tanap bolar […]

  2. […] Adamlary ýöreýşinden tanap bolar […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: