Dükanda et, towuk ýaly harytlary söwdaňyzyň soňunda alyň

Iýmitleriň bozulmagyny göz bilen görüp ýa-da dil bilen dadyp bolmaýany üçin howp emele getirýär. Harydyň bozulmagynyň öňüni almak üçin satyn alynanda, saklananda we iýmitlenende üns bermeli käbir ýagdaýlary bar.

   Söwda merkezlerinde ýa-da bazarda ilkinji nobat konserwalanan iýmitler, tüwi, makaron ýaly harytlar alynmaly. Peýnir, ýag, et ýa-da doňdurulan bakça we gök önümler bolsa söwdaňyzyň ahyrynda, ýagny kassa barmazdan edil öňi ýanyndan alynmaly. Et, balyk, towuk ýa-da süýt önümleri satyn alanyňyzda eliňizi degirende ýylymtyl duýan önümüňiz ýa-da gabyndan ýa-da pakedinden zeper gören harytlaryň saýlanmazlygy maslahat berilýär. Mundan başga-da gaplamanyň daşyndaky köýüş senesi we saklaýyş duýduruşlarynyň mümkin boldugyça okamalydygyna üns beriň.

Ref.turkmenpress.com

 

Advertisements

2 Responses

  1. […] Dükanda et, towuk ýaly harytlary söwdaňyzyň soňunda alyň […]

  2. […] Dükanda et, towuk ýaly harytlary söwdaňyzyň soňunda… […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: