Çilim gadagançylygy ýürek kesellerini azaldýar

Täze barlaglar jemgyýetçilik ýerlerinde çilim çekmegiň gadagan edilmeginiň, ýürek bilen baglanşykly keselleriň azalmagyna getirendigini babatda täze netijeleri ýüze çykardy. Şotlandiýada geçirilen barlaglar gadagançylyk güýje girip başlanyndan soňky ýylda ýürek keselleri zerarly hassahanalarda bejergi alýanlaryň sanynyň 17 göterim azalandygyny mälim etdi. Barlag işleri gadagançylygyň güýje girmezinden öňki we güýje gireninden soňky ýyllarynda Şotlandiýadaky meşhur hassahanalarynyň dokuzsynyň hassa kabul ediş kartoçkalary esasynda geçirildi. Gadagançylykdan öňki on ýyllyk wagtyň dowamynda bolsa ýürek bilen baglanşykly keselleriň ýyllyk azalşynyň bary-ýogy 3 göterimdigi mälim edildi. “Daily Mailin” habaryna görä, Şotlandiýada geçirilen barlaglarda, gadagançylygyň geçen ýylyň Nowruz aýynda güýje girizilip başlanyndan soňra, çilim seýrek çekýänleriň 40 göteriminiň azalandygy hem bar.

 

Advertisements

4 Responses

  1. […]  Çilim gadagançylygy ýürek kesellerini azaldýar […]

  2. […] Çilim gadagançylygy ýürek kesellerini azaldýar […]

  3. […] Çilim gadagançylygy ýürek kesellerini azaldýar […]

  4. […] Çilim gadagançylygy ýürek kesellerini azaldýar […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: