Çilim çekmek zyýanlydyr

Bokurdak dünügi bilen keselleýänlriň 99 göterimi, öýken düwnügi bilen keselleýänleriň 90 göterimi çilim sebäplidir.Dünýäde her ýylda diňe çilim zerarly 2,5 million adam ölýär. Bu bolsa çilim her 13 sekuntda bir adamy öldürýär diýmekdir. Çilim otlap, ondan bir gezek soran adamyň organizimine 70 milligram zyýanly madda, 25 milligram hem zäherli karbonmoksit birleşmesi siňýar. Ondan başga-da ol adam öz daş-töweregini zäherleýär.

Advertisements

2 Responses

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: