Acne vulgaris

Bu ýetginjeklik döwründe derinin ýag mazlerinin köp ýerinde ýüze çykýän zeperlenme hadysasy. Ol esasan ýüzde, kellänin saçly böleginde, dösün we arkanyn ýokarky böleginde bolýar. Onun esasy elementy – acne – düwürtik. Ol ýag mäzlerinin sowuklamasy netijesinde ýüze çykýär.

 Kepek sekilli ýa-da dürli renkli demrew (pityriasis versicolor)

Kesel dörediji Pityrosporum orbiculare ol deri üsti gatlagynyn buýnuz gatynda we saç haltajyklaryn agzynda ýerlesýär. Patogenezinde derlemeklik, derin himiki düzümi, buýnuz gatlagynyn fiziologiki tozgatlanmagynyn bozulmagy, sahsy meýlilik we basgalar belli bir derejede ähmiýeti bar. Bu kesel ýokançsyz bolup esasan ýaslarda dus gelýär.
Derinin zeper ýeten ýerinde çisginsiz sarymtyl-gonurymtyl gyzyl tegmiller emele gelýär.

Ref.iatp.edu.tm/lukman

Advertisements

4 Responses

  1. Your health food store, it will, or order online (I love the lilies of the Desert brand, because 99% Aloe Vera), other brands contain additives such as Jason,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: