Yanyoldaşy Hor Çekyänlerin Dat Günine

Angliyada alnyp barylan bir ylmy-barlag işe göra, her üç inlisden birinin hor çekyän yanyoldaşy sebäpli her gije ukysynyn 2 sagat kemelyändigi yüze çykdy.
şeyle yagdayda Angliyada gurlan maşgalalaryn ortaça 24 yyl dowam edyändigini hasaplan ylmy işgärler, 15 million adamyn tutuş ömri boyunça 2 yyllyk ukysynyn kemelyändigini aytdylar.Ylmy-barlagyn netijesine göra, hor çekyänlerin üçden iki böleginin erkek adamlar, esasan hem semiz erkeklerdigini we bularyn hem aglabasynyn alkogoliki içgiler içmegi bilen has hem beterleşyändigini nygtadylar.
Ýnlis yaşlarynyn yarysyndan gowragy hor çekmegin durmuşlaryna erbet täsir edyändigi üçin nägile boldylar. Şeyle hem, bularyn 85 göterimine barabary yanyoldaşlarynyn hor çekmek endigini taşlan yagdayynda durmuşlarynyn has hem gowlaşjakdygyna ynanyandyklaryny mälim etdiler.

Ref.turkmenpress.com

Advertisements

2 Responses

  1. […] Yanyoldaşy Hor Çekyänlerin Dat Günine […]

  2. […] Yanyoldaşy Hor Çekyänlerin Dat Günine […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: