Medisina Habarlar

Afrikada SPID-e Garşy Göreş

. wrote just now: “The Lancet” žurnalynyn soňky sanynda çap edilen makala göra Keniýa we Ugandada alynyp bar … more →

BAGYR KESELI

. wrote 6 minutes ago: BAGYR KESELI — mallarda we adamda bolýan kesel. Bu keseliň ýüze çykmagyna, esasan, iýmit si … more →

Yanyoldaşy Hor Çekyänlerin Dat Günine

. wrote 10 minutes ago: Angliyada alnyp barylan bir ylmy-barlag işe göra, her üç inlisden birinin hor çekyän yanyolda … more →

Adam bedeni barada esasy maglumatlar

. wrote 14 minutes ago: Zeper ýetmeleriň häsiýetini, agyrlygyny we çylşyrymlaşmalaryny dogry kesgitlemek we netijeli … more →

Abort

. wrote 18 minutes ago: Abort (latynça: abortus – çaganyň wagtyndan öň düşmegi) – 1) göwredäki çaganyň öz-özü … more →

Çayhorlarda deri ragy keseli az bolyar

. wrote 21 minutes ago: Täze geçirlen barlaga görä, her gün azyndan bir käse çaý içýän adamlarda, içmeýänler … more →

Awitaminoz

. wrote 25 minutes ago: Awitaminoz (gr. a-ýoklygy aňladýan ownuk bölek; witaminler) – organizmde witaminler ýetmezligi … more →

Orsyetde SPID keseli barha köpelyär

. wrote 1 hour ago: Russiýa Federasiýasynyň Tükediji Hukuklaryny Gorag Guramasy (Rospotrebnadzor) bu döwletde SPID … more →

Gan basyşy keseli köpelyär

. wrote 2 hours ago: Dünýäde gan basyşlarynyň ýokary bolmagyndan jebir çekýän adamlaryň sany 1 milliarda ýeti … more →

Ilkinji medisina kömegi

. wrote 2 hours ago: Dr. Aman Babayew Ilkinji medisina kömegi (ilkinji kömek) – betbagtçylykly hadysalarda we ýi … more →

Kafeýin

. wrote 2 hours ago: Kafeyin, yada trimetilxantine, arassa yagdayinda ajymtyk tagamly chage(toz/powder/parashok/?). Koka … more →

Yaş Türkmen alymyn rak keseli makalasy

. wrote 2 hours ago: ABŞ-niň abraýly uniwersitetlerinden Texas Southwestern Medical Center-iň Öýjük Biologiýasy … more →

EGER BOYUN KICI BOLSA – OSUP BOLARMYKA

. wrote 1 day ago: Adamyn boyy koplenc nesil yzarlayar. Yone boyun uzyn bolmagyda iymitin, fiziki isjenliginin hem ahm … more →

UJYPSYZ ÝARALAR

. wrote 1 day ago: Ujypsyz ýaralardaky nyşanlar we alamatlar: Inçejik gan damarlaryndan akanynda gan ýarajyklardan … more →

DIKELDIŞ YAGDAYY

. wrote 1 day ago: Dikeldiş yagdayy şu aşakdaky yagdaylarda ulanylyar: Haňan-da horluk çeken huşsuz bolsa. Onuň … more →

DEM ALMA SAKLANANYNDA ILKINJI KÖMEK

. wrote 1 day ago: 1. Horluk çekeni ýerinden süyşürmaň janynyn bardygynyn alamatlaryny anyklan. 2. Tiz kömegi … more →

ILKINJI KÖMEGI BERMEGIŇ KADALARY

. wrote 1 day ago: Islendik gayragoýulmasyz ýagdaýlarda ilkinji kömegi bermegiň dört kadasyny goldalyň. 1. Waka … more →

Türkmenistanda AIW/AIDS-iň öňüni almaga halkara guramalar goldaw berýär

. wrote 1 day ago: Türkmenistanda AIW/AIDS-iň öňüni almaga halkara guramalar goldaw berýär Paýtagt Aşgabatda … more →

AIDS nähili ýokuşýar

. wrote 1 day ago: AIW ýokaşan adam bilen hatda ýeketäk bir saparlyk jynsy gatnaşyk , bolsa ýa-da onuň şprisin … more →

Advertisements

5 Responses

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: