Gan basyşy keseli köpelyär

Dünýäde gan basyşlarynyň ýokary bolmagyndan jebir çekýän adamlaryň sany 1 milliarda ýetip gelýär. Bu san 2025-nji ýyla çenli 1,56 milliarda ýeter diýip çak edilýär. Alymlaryň aýtmagyna görä bu kesele indi diňe semreýän günbatar ýurtlarynda däl, eýsem Afrika kontinentiniň döwletlerinde hem ýygy ýygydan duş gelip bolýar. Alymlar, bütin dünýä bolup, gipertaniýa garşy ýokanç keseller bilen göreşen ýaly möhüm çäreler almaly diýip belleýärler. Gan basyşynyň ýokary bolmagy adamyň organizmasynde başga näsazlyklaryň döremegine (ýürek we böwrek agyrylary) sebäp bolýar.

Ref.turkmenpress.com

Advertisements

4 Responses

  1. […] Gan basyşy keseli köpelyär […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: