EGER BOYUN KICI BOLSA – OSUP BOLARMYKA

Adamyn boyy koplenc nesil yzarlayar. Yone boyun uzyn bolmagyda iymitin, fiziki isjenliginin hem ahmiyeti uly .
Belli -belli masgalaryn boyun osmegine yardam edyandigini sport tejribesinde enceme gezek gorduk . Ayratynam yzygiderli bokmek, sunklerin oserlerine gyjyndyryjy tasir edip, adamyn osmegine kadalasdyryyar. Sonun ucinem, gundeki bedenterbiye sapaklarynyzabokmek bilen baglansykly masyklary yerine yetirseniz gowy bolar. Bokmekligi sapagyn ikinji boluminde etseniz kem bolmaz, sebabi bedene birden agram salmazlyga calysmaly. Adamyn boyunyn syratly bolmagyna yenil atletika, woleybol, baskedbol bilen mesgullanmagyn ahmiyeti diysen uly.
Osmegi kadalasdyryan zatlaryn biri hem dogry oturmaklyk, onurganyn ahli bolumlerinde den agramlygyny saklymak. Eger caga kicilikden dogry oturmak owredilmese, onda sunklerin oserlerine agram dusup, onun gysarmagyna eltip biler. Onurganyn goni bolmagyucin yatlanynyzda goni we gaty yerde yatmaly. Turanynyzdan sonam, goni turmaga howlukman, yatan yerinde birnace yeniljek masyklary etmegi maslahat beryaris:

1. Goni yatyp, ayaklarynyzy birlesdirip, elinizi bolsa kellan yokarysyna uzadyp gerinyan yaly 5-10 gezek suynmeli.
2. Garnyna owurlip, elini one uzadyp, ilki bir ayagyny, sonra ony yatyryp ikinjisini galdyryan, gezeklesdirip 10-15 gezek gaytalamaly .
3. Arkana owurlip, eline iki gapdala uzadyp goyyanyzda, cep ayagyny sag elini yetijek yaly edip uzatmaly, onki yagdaya getirip, sonam sag ayagyny cep ele yetirmeli Bu masgam 10-15 gezek gaytalamaly.

Su masyklar yerine yetirenizde howlukman, bedeninizdaki bolyan dartgynylygy saklajak bolun, sonra doly gowsan. Seytseniz suklerinizin oserine gyjyndyryp bilersiniz, bu bolsa sizin kadaly osmeginize yardam edyar.
Boyun uzyn bolmagynada iymitin hem ahmiyeti uly. Munun ucin gundelik iyyan naharlarynyzyn duzumine A witamininin kop bolmagyna uns bermeli. Bu witamini kop bolmagyna uns bermeli. Bu witamini mesge, bagyr, balyk, kasir, kadi gok sogan, ysmanak. Bolgar bursda we basga-da birnace onumler bar.
Yene-de bellemeli zatlaryn biri, adamyn boyy ortaca 19-20 yasa cenli osyar. Sonun ucinem hayal etman ise girisin . Howlugyn!

**************************

Berdiliyewa Ajap Muradowna- Milli AIDS-in onuni alys merkezinin, AIDS-e epidemiologik gozegcilik boluminin epidemiolog- lukmany. Menin agzybir masgalam bar. Gyzjazym Mahribanjan basym uly bolmagy arzyw edyar.Sonyn ucunem irden su asakdaky masklary yerine yetiryaris.

Advertisements

2 Responses

  1. […] EGER BOYUN KICI BOLSA – OSUP BOLARMYKA […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: