DEM ALMA SAKLANANYNDA ILKINJI KÖMEK

1. Horluk çekeni ýerinden süyşürmaň janynyn bardygynyn alamatlaryny anyklan.
2. Tiz kömegi çagyrmaga yagdayy bolanlary gaty ses bilen gygyryp kömege çagyryn.
3. Horluk çekeni seresaplyk bilen arkanlygyna öwüriň.
4. Eger-de kellede ya-da boyunda şikesin yokdugyna şübhe yok bolsa,dem alyş yollarynyň geçirijiligini üpjün etmek ücin horluk çekeniň kellesini arkanlygyna gayşardyň.

5. Dem almanyň bardygyny anyklamak üçin doly 5 sekundyn dowamynda gorüş,eşdiş we syzyş gözegçiligini geçiriň.
6. Agyzdan doly 2 dem bermäni ediň:
Horluk çekeniň alkymyny sähelçe galdyryp,kellesini arkanlygyna gayşardylan ýagdaýynda saklaň.
Burnynyň deşiklerini başam we suýem barmaklaryňyz bilen jebis gurşaň.
Her biriniň dowamlylygy 1-1,5 sekund bolan doly 2 dem bermäni ediň.

7. 5-10 sekundyň dowamynda pulsyň bardygyny barlaň.
8. Kim-de bolsa birini tiz kömegi çagyrmaga ugradyň.
9. Emeli dikeldiş dem bermäni(öýkeni emeli yelejiretmekligi)
geçirmekligi gaýtadan girişin:
Horluk çekeniň alkymyny sähelçe galdyryp,kellesini arkanlygyna gayşardylan yagdayynda saklaň.
Burnuyň deşiklerini başam we süýem barmaklaryňyz bilen
jebis gursaň.
Horluk çekeni agzyny dodaklarynyz bilen jebis gursaň.
Her bäşinji sekundda 1dem bermäni ediň.
Deminiň bardygyny barlaň.
10. 5-10 sekundyň dowamynda pulsynyň bardygyny yene bir gezek
barlaň.Eger horluk çekeniň pulsy duyulyan yagdayynda demi yok bolsa,
emeli dikeldiş dem bermäni geçirmekligi dowam edin.Eger-de
mundan soň hem pulsy yok bolsa,yürege göni bolmadyk owkalamany we emeli dikeldiş dem bermäni(ýürek-öyken jenagetirijini)gecirmekligi başlaň.
Ref.iatp.edu.tm/ilkinjikomek

Advertisements

3 Responses

  1. […] DEM ALMA SAKLANANYNDA ILKINJI KÖMEK […]

  2. […] DEM ALMA SAKLANANYNDA ILKINJI KÖMEK […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: