AIDS nähili ýokuşýar

AIW ýokaşan adam bilen hatda ýeketäk bir saparlyk jynsy gatnaşyk , bolsa ýa-da onuň şprisinden we iňňelerinden ýeketäk bir saparlyk peýdalanmak ýagdaýy hem keseliň ýokuşmaklygyna sebäp bolup biler.
AIW nähili ýokuşýar?
*Jynsy ýol bilen
*Ýokançly gan, ganyň önümleri, dokumalaryň we agzalaryň üsti bilen
*Hapalanan iňňeler , şprisler we gaýry kesiji enjamlaryň üsti bilen
*Eneden çagasyna göwrelilik döwründe , çaga dogrulanda we göwüsden emdirlende
AIDS nähili ýollar bilen ýokuşýar?
*Elleşmegiň , gujaklaşmagyň ýa-da öpüşmegiň üsti bilen
*Üşgülewügiňn ýa-da asgyrmagyň üsti bilen
* Öý haýwanlaryndan
*Çybynlar ýa-da beýleki jandarlar çakanda
*Wirusy göteriji adamyň taýýarlan iýmitiniň üsti bilen
şeýle hem AIW şular ulanylanda hem ýokuşyp bilmeýär
*Hajathanadan , duşdan ýa-da howuzdan peýdalanylanda
*Aşhana enjamlaryndan we käselerden peýdalanylanda
*Oturgyçlardan , stollardan , kompýuterlerden peýdalanylanda
*Jemgyýetçilik ulaglarynda oturgyçlardan peýdalanylanda
*Agyz suwly çüwdürimlerinden peýdalanylanda
*Telefon enjamyndan peýdalanylanda
*Sport inwentaryndan peýdalanylanda
Ref.iatp.edu.tm/stopaids

Advertisements

3 Responses

  1. […] keselleriGan toparlary Adamyn dasky durkyPeşew-jyns synalaynyn incekeseliTürkmen Lukman HabarlarAIDS nähili ýokuşýar DEM ALYS YOLLARYNYŇ YITI WIRUS KESELLERITürkmen döwlet lukmançylyk instituty Sazlaşykly […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: