AIW we gepatitin

Retrowituslara garsy serisdelerin caginin ginelmegi we utgasdyrylan farmokaterapiya serisdelerin ulanylmagy AIW yokancly nasaglaryn durmusda yasayys hilinin we mohletinin duypli ginelmegine getirdi.
Seyle – de AIW yokanclygynyn uzak mohletlein dowam etmegine “S” wirus gepatiti hem tasir edip biler. Ewropa barlag maglumatlaryna gora, “S” hroniki gepatiti,AIW – yokancly nasaglaryn hassahanalarynda olum sebapleri boyunca 5- tasir etmeyar, onun amala asmak howpyny yokarlandyrmayar, emma”S” hroniki gepatitinin gecisine tasir edyar.
ABS-da kop gan guyulmagy netijesindaki AIW yokancly we wirus gepatitli nji orny tutyar.
AIW yokanclyk “S” yiti wirus gepatitinin alamatlaryna we olumliligine nasaglarda hroniki gepatitin calt yokarlanmagy(guyclenmegi) we bagyr sirrozynyn emele gelmegine syn edildi.
Ispaniyada nese ulanylyan toparlarda “S” wirus gepatitinin koinfeksiyasynda bagyr sirrozynyn doremegi 6,9 yylda 14,9% bolsa, yeke yokancly “S” wirus gepatitinin dowamlylygynda bagyr sirrozynyn yuze cykmagy 23,2 yylda 2,6% dendir. Koinfeksiyaly yokancly nasaglarda gepatosellular karsinoma calt we yygy osupdir.
Bagyr sirrozynyn doremek mohleti.

Yokanclylyk Mohleti %
AIW + “S” WG 6,9 yyl 14,9
“S” WG 23,2 yyl 2,6

 

“S” wirus gepatiti esasan hem parenteral yol arkaly gecyar: yokanclygyn geteroseksual, gomoseksual we wertikal gecmegi mumkin, emma amala asmagy has pes. AIW yokanclygy bolmagy “S” wirus gepatitinin geteroseksual we gecmek howpyny yokarlandyryar. Bu howpyn yokarlanmagy”S” wirus gepatitini wirusynyn agramynyn artmagy bilen bagly bolmagy mumkin, bu bolsa oz gezeginde AIW-immunsupressiyanyn derejesinr gozegcilik edyar.
AIW we “S ” WG – nin gecistowekgelcilik sebapleri
Ţ Nese serisdelerini damar usti ulanmakŢ Geteroseksual, goragsyz durli jynsgatnasyklarŢ Gomoseksual, goragsyz durli jynsgatnasyklarŢ Yokancly gan onumlerini guymakŢ Yokancly eneden caga gecmegi(gowrelik dowrunde we doguran wagtynda, ene sudinden)

Bu iki wirus 11-”S” wirus gepatit we AIW >11 kop suptipiki emele getiryar. “S” wirus gepatitinin genomyn duzuminde 10 -1000-e cenli we AIW genomyn duzuminde 10 000 – den kop mutasiya gunde emele gelyar. Bu AIW wirus bolejiginin duzuminde 2 RNK molekula we “S” wirus gepatitin 1 RNK molekula tapawudynyn barlagy sebap bilen dusundirilyar.
“S” WG AIW
RNK 1 molekula II molekula
Suptiplerin sany 11 > 11
Mutasiyalaryn sany 10 -1000 10 000 we >

Koinfeksialy nasaglarda Retrowiruslara Garsy Yokary Derejeli Bejergini(RWGDB) bellenilmegi sebapli bagyr yagdayyny erbitlesdirip biler. Wiruslara garsy bejergi netijesinde transferazalaryn hem-de “S” wirus gepatitinyn wirus wirus agramlylygynyn yokarlanmagy bellenilyar.
Seylelik – de “S” wirus gepatitinin patogenezinin mehanizmleri, immunitet arkaly we AIW indusirlenen immunodefesit bilen baglylygyn owerenilmegi,, adamymn immunitetinin genetikasy yaly, bizin nuktaynazarymyzdan bu iki yokanc kesellerin bejerilisinin kyncylyklaryny cozmage mumkinclik beryar.

Bayrambabayeya Gozel – Milli AIDS-in onuni alys merkezinin, AIDS-in onuni alys boluminin muduri, epidemiolog- lukman

Ref.iatp.edu.tm/aids2

Advertisements

3 Responses

  1. […] Iň köp okalan Sitoplazma Bilim we Saglyk jyns ýollary arkaly geçýän keselleriGan toparlary Adamyn dasky durkyPeşew-jyns synalaynyn incekeseliTürkmen Lukman HabarlarAIDS nähili ýokuşýar DEM ALYS YOLLARYNYŇ YITI WIRUS KESELLERITürkmen döwlet lukmançylyk instituty Sazlaşykly maşgala – sazlaşykly terbiýe AIW we gepatitin […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: