ÝYLYLYK ÝA-DA GÜN URMASY

Ýylylyk (gün)urmasynyň nyşanlary we alamatlary:
˘ Bedeniň ýokary ýylylygy.
˘ Gyzaran gyzgyn gury deri.
˘ Güýçlenýän huş ýetirmeklik.
˘ Ýygy ýüzleý dem alma.
˘ Ganygyzgynlyk.
˘ Ýygy gowŞak puls.
˘ Teşnelik.
Ýylylyk urmasynda ilkinji kömek:
˘ Ejir çekeni sowuk ýere ýerleşdirmeli.
˘ Oňa sowadylan,ýöne gaty sowuk bolmadyk suw bermeli.
˘ Gysýan eşikleriniň iliklerini ýazdyryp gowşatmaly.
˘ Der siňen eşiklerini çykarmaly.
˘ Gasygana,goltuk asty ýerlerini,boýnunuň ýüzüne salkyn melhem goýmaly.
˘ El ýüzündäki zatlar bilen(öl polotense,düşek örtükleri) ejir çekeni sowatmaly.

Ref.iatp.edu.tm/ilkinjikomek

Advertisements

2 Responses

  1. […] ÝYLYLYK ÝA-DA GÜN URMASY […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: